palnik na olej zużyty

Co to jest nagrzewnica?

palnik na olej zużyty
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n.

pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.

samochodowe - stosowane w samochodach n.
przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na budowę: stacjonarne mobilne .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty